Monday, 12 November 2018 01:13 Published in Akses pasaran

Agensi : SME Corp

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

 

Keterangan

DFTZ adalah inisiatif untuk memanfaatkan perkembangan dan eksponen pertumbuhan ekonomi internet dan aktiviti e-perdagangan merentas sempadan. DFTZ telah ditubuhkan untuk memudahkan perdagangan rentas sempadan yang lancar dan membolehkan perniagaan tempatan mengeksport barang mereka dengan keutamaan untuk eCommerce.

DFTZ mempunyai tiga komponen :

eFulfilment Hub: Untuk membantu PKS / perniagaan dalam mengeksport barangan mereka dengan mudah, dengan bantuan penyedia perkhidmatan pemenuhan utama;

Hub Perkhidmatan Satelit: Untuk menghubungkan PKS / perniagaan dengan pemain terkemuka yang menawarkan perkhidmatan seperti pembiayaan, pemenuhan mil terakhir, insurans dan perkhidmatan lain yang penting dalam perdagangan rentas sempadan;

Platform eServices: Untuk menguruskan cekap kargo dan proses lain yang diperlukan untuk perdagangan rentas sempadan.

 

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan 

  •  Akses Pasaran

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.