Tuesday, 30 October 2018 02:50 Published in Ekuiti

Agensi : Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

 

Keterangan

Pelaburan ekuiti ini memasarkan syarikat yang mempunyai model perniagaan yang terbukti dengan potensi pertumbuhan bagi menyokong tujuan pengembangan perniagaannya.Skim ini memenuhi keperluan perniagaan berasaskan francais (tempatan dan luar negara) yang mempunyai model francais yang terbukti (sama ada tempatan atau luar negara) bagi menyokong pertumbuhan dan pengembangannya.

 

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan 

  •  Ekuiti

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.