Sunday, 09 December 2018 07:43 Published in Latihan

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

Program Pembangunan Perusahaan Pertengahan (MTCDP) ditubuhkan pada tahun 2014 untuk membantu syarikat pertengahan peringkat tempatan (MTC) di Malaysia untuk mempercepat pertumbuhan eksport mereka dan mengukuhkan fungsi perniagaan teras mereka. Hanya 50 MTC yang berprestasi tinggi akan dipilih setiap tahun untuk menyertai program selama 9 bulan ini. MTC di Malaysia ditakrifkan sebagai syarikat dengan pendapatan tahunan antara RM50 juta hingga RM500 juta dalam sektor pembuatan dan antara RM20 juta hingga RM500 juta dalam sektor lain.
Syarikat Pertengahan dan sumbangan mereka ke Malaysia

MTC mewakili penggerak utama di belakang ekonomi Malaysia. Terdapat kira-kira 10,000 MTC di Malaysia, dan walaupun hanya 1% daripada semua firma Malaysia, mereka secara kolektif menyumbang ~ 30% daripada KDNK negara dan menggaji lebih daripada 22% tenaga kerja. MATRADE komited untuk kejayaan mereka, dan program MTCDP ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan mereka ke pasaran baru.

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 09 December 2018 07:41 Published in Latihan

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

Program Go-Ex adalah salah satu daripada Program Impak Tinggi (HIP) Pelan Induk PKS dan dibangunkan sebagai sebahagian daripada inisiatif Kerajaan untuk membimbing dan meningkatkan pertumbuhan eksport PKS Malaysia. MATRADE dilantik sebagai agensi pelaksana program untuk memupuk PKS tempatan untuk menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing di pasaran antarabangsa. Program ini bertujuan untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh PKS dalam kemasukan pasaran baru disebabkan oleh kos pendahuluan yang tinggi dan kekurangan pengetahuan terperinci tentang pasaran dan pesaing baru.

Program ini disasarkan untuk mengeksport syarikat siap sedia atau syarikat pengeksport berpotensi tinggi yang menceburi produk baru atau pasaran baru. Program ini akan menyediakan khidmat nasihat dan pemasaran yang disesuaikan oleh Penasihat Pasaran dan Pemasar Pasaran yang dilantik kepada PKS untuk meningkatkan prestasi eksport mereka dengan ketara.

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 09 December 2018 07:40 Published in Latihan

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

about etrade intro

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 09 December 2018 07:37 Published in Latihan

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

Bagi syarikat baru yang mengeksport, MATRADE mempunyai tiga program intensif untuk mempercepat kesediaan eksport PKS. Program Pembangunan Pengeksport Wanita (WEDP), Program Pembangunan Pengeksport Belia (YEDP) dan Program Pengembangan Pengeksport Bumiputera (BEDP), semuanya disasarkan kemudahan sokongan ekspor, yang khusus disesuaikan untuk meningkatkan pembelajaran eksport dan prestasi tiga kumpulan penduduk khusus, yang terdiri dari wanita , belia dan Bumiputera. Statistik telah menunjukkan bahawa kumpulan-kumpulan ini secara historis mempamerkan penyertaan eksport yang rendah di Malaysia.
Syarikat-syarikat yang berminat dalam program khusus WEDP, YEDP dan BEDP boleh memohon secara langsung kepada Unit Pembangunan Pengeksport Wanita, Belia dan Bumiputera di dalam senarai yang disenaraikan di bawah. Permohonan mestilah disokong dengan dokumen yang disahkan dan semua pemohon mesti memenuhi kriteria penyertaan standard. Syarikat-syarikat yang disenarai pendek akan dikenakan audit kilang, temuduga dan penilaian oleh MATRADE sebelum pemilihan akhir.

MATRADE menggunakan model Penilaian Kesediaan dan Keupayaan Pengeksport (ERCA) untuk menilai syarikat-syarikat untuk dipilih ke dalam program. Syarikat terpilih akan menjalani program selama tiga tahun.

 

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.