Tuesday, 13 November 2018 02:16 Published in Pendaftaran Perniagaan & Koperasi

Agensi : Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Kategori Entri : Syarikat & Lesen 

Keterangan :

Berkuat kuasa dari 1 Januari, 2017; semua pelajar dari institusi pengajian tinggi awam atau swasta (IPTA / IPTS) akan dikecualikan daripada semua caj pendaftaran perniagaan (di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956) sekiranya mereka ingin mendaftarkan perniagaan mereka dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Inisiatif ini adalah program tanggungjawab sosial korporat (CSR) oleh SSM yang direka untuk mempromosikan dan meningkatkan penyertaan keusahawanan di kalangan belia (khususnya pelajar IPTA / S). SSM bertujuan untuk mewujudkan kesedaran bahawa keusahawanan adalah kerjaya yang ideal di kalangan pelajar, dan pada masa yang sama meningkatkan perniagaan yang dimiliki oleh pelajar yang berdaftar secara sah.

Inisiatif ini disediakan menerusi geran rm10 juta yang diperuntukkan oleh SSM. Geran ini akan disebar dalam peruntukan sebanyak RM1 juta bagi setiap tahun dalam tempoh 10 tahun.

Melalui geran ini, setiap pelajar layak memohon pendaftaran perniagaan sekali sahaja - sama ada di bawah pemilikan tunggal (menggunakan nama peribadi mereka seperti yang dinyatakan dalam kad pengenalan atau nama dagang) atau perkongsian menggunakan nama dagangan untuk tempoh satu tahun sahaja.

Tanpa geran ini, pelajar sebenarnya perlu membayar yuran pendaftaran perniagaan berikut:

Pemilikan tunggal (menggunakan nama peribadi seperti yang dinyatakan dalam kad pengenalan) - RM30 setahun;
Pemilikan tunggal atau perkongsian menggunakan nama dagangan - RM60 setahun; dan
Print-out maklumat perniagaan - RM10.


Perlu diingat bahawa pendaftaran cawangan perniagaan kepada syarikat yang sedia ada tidak termasuk dalam inisiatif ini.

Syarat kelayakan pemohon

Icon    Muat Turun

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Monday, 05 November 2018 03:51 Published in Pendaftaran Perniagaan & Koperasi

Agensi : Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Kategori Entri : Pendaftaran Syarikat & Perlesenan

 

Keterangan

Permohonan Lesen Mendapatkan PasirDasar Laut Di bawah Akta Pelantar Benua 1966 (Disemak 1972)

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan 

  •  Pendaftaran Perniagaan & Koperasi

 

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.