Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan (4)

Tuesday, 30 October 2018 04:17

SKIM BANTUAN PAPAN TANDA

Written by

Agensi : Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU)

Kategori Entri : Sokongan Perniagaan


Keterangan

1. Had skim ini adalah sehingga RM5,000.00 sahaja.

2. Keutamaan adalah kepada usahawan IKS tempatan.

3. Bentuk bantuan adalah 50% ditanggung oleh usahawan dan 50% ditanggung oleh YPU

 

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Tuesday, 30 October 2018 04:15

SKIM BANTUAN PEMBUNGKUSAN / PELABELAN PRODUK

Written by

Agensi : Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU)

Kategori Entri : Sokongan Perniagaan


Keterangan

1. Bantuan ini adalah untuk meningkatkan kualiti pembungkusan dan pelabelan produk usahawan dalam usaha untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran.

2. Had skim adalah sehingga RM5,000.00 sahaja.

3. Bentuk bantuan adalah 50% ditanggung oleh YPU dan 50% ditanggung oleh usahawan.

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Tuesday, 30 October 2018 04:08

SKIM BANTUAN MAKLUMAT NUTRISI

Written by

Agensi : Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU)

Kategori Entri : Sokongan Perniagaan


Keterangan
1. Bantuan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah disamping untuk mendapatkan piawaian yang lebih baik agar produk yang dihasilkan dapat berdaya saing dipasaran.

2. Bentuk bantuan:
50% usahawan dan 50% YPU

3. Pakej yang ditawarkan:
Pakej Maklumat Nutrisi (RM80)
Pakej Microbiologi (RM80)
Pakej Heavy Metals (Kosmetik Sahaja)(RM120)

4. Tempoh permohonan 3-4 minggu.

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Tuesday, 30 October 2018 04:04

SKIM BANTUAN KOD BAR

Written by

Agensi : Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU)

Kategori Entri : Sokongan Perniagaan

 

 Keterangan

1. Skim bantuan ini merupakan insentif secara percuma yang diperkenalkan oleh YPU dalam usaha untuk membantu usahawan meluaskan produk ke pasaran global dan mampu berdaya saing dengan produk lain.

2. Had Maksima Permohonan Per Usahawan: 20 Kod Bar

3. Tempah Kelulusan: 3 hari bekerja

 

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.