Latihan

Latihan (8)

Sunday, 09 December 2018 07:43

Mid-Tier Companies Development Programme (MTCDP)

Written by

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

Program Pembangunan Perusahaan Pertengahan (MTCDP) ditubuhkan pada tahun 2014 untuk membantu syarikat pertengahan peringkat tempatan (MTC) di Malaysia untuk mempercepat pertumbuhan eksport mereka dan mengukuhkan fungsi perniagaan teras mereka. Hanya 50 MTC yang berprestasi tinggi akan dipilih setiap tahun untuk menyertai program selama 9 bulan ini. MTC di Malaysia ditakrifkan sebagai syarikat dengan pendapatan tahunan antara RM50 juta hingga RM500 juta dalam sektor pembuatan dan antara RM20 juta hingga RM500 juta dalam sektor lain.
Syarikat Pertengahan dan sumbangan mereka ke Malaysia

MTC mewakili penggerak utama di belakang ekonomi Malaysia. Terdapat kira-kira 10,000 MTC di Malaysia, dan walaupun hanya 1% daripada semua firma Malaysia, mereka secara kolektif menyumbang ~ 30% daripada KDNK negara dan menggaji lebih daripada 22% tenaga kerja. MATRADE komited untuk kejayaan mereka, dan program MTCDP ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan mereka ke pasaran baru.

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 09 December 2018 07:41

Go-Ex Programme

Written by

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

Program Go-Ex adalah salah satu daripada Program Impak Tinggi (HIP) Pelan Induk PKS dan dibangunkan sebagai sebahagian daripada inisiatif Kerajaan untuk membimbing dan meningkatkan pertumbuhan eksport PKS Malaysia. MATRADE dilantik sebagai agensi pelaksana program untuk memupuk PKS tempatan untuk menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing di pasaran antarabangsa. Program ini bertujuan untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh PKS dalam kemasukan pasaran baru disebabkan oleh kos pendahuluan yang tinggi dan kekurangan pengetahuan terperinci tentang pasaran dan pesaing baru.

Program ini disasarkan untuk mengeksport syarikat siap sedia atau syarikat pengeksport berpotensi tinggi yang menceburi produk baru atau pasaran baru. Program ini akan menyediakan khidmat nasihat dan pemasaran yang disesuaikan oleh Penasihat Pasaran dan Pemasar Pasaran yang dilantik kepada PKS untuk meningkatkan prestasi eksport mereka dengan ketara.

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 09 December 2018 07:40

Program eTRADE

Written by

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

about etrade intro

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 09 December 2018 07:37

Pembangunan Pengeksport Baru

Written by

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

Bagi syarikat baru yang mengeksport, MATRADE mempunyai tiga program intensif untuk mempercepat kesediaan eksport PKS. Program Pembangunan Pengeksport Wanita (WEDP), Program Pembangunan Pengeksport Belia (YEDP) dan Program Pengembangan Pengeksport Bumiputera (BEDP), semuanya disasarkan kemudahan sokongan ekspor, yang khusus disesuaikan untuk meningkatkan pembelajaran eksport dan prestasi tiga kumpulan penduduk khusus, yang terdiri dari wanita , belia dan Bumiputera. Statistik telah menunjukkan bahawa kumpulan-kumpulan ini secara historis mempamerkan penyertaan eksport yang rendah di Malaysia.
Syarikat-syarikat yang berminat dalam program khusus WEDP, YEDP dan BEDP boleh memohon secara langsung kepada Unit Pembangunan Pengeksport Wanita, Belia dan Bumiputera di dalam senarai yang disenaraikan di bawah. Permohonan mestilah disokong dengan dokumen yang disahkan dan semua pemohon mesti memenuhi kriteria penyertaan standard. Syarikat-syarikat yang disenarai pendek akan dikenakan audit kilang, temuduga dan penilaian oleh MATRADE sebelum pemilihan akhir.

MATRADE menggunakan model Penilaian Kesediaan dan Keupayaan Pengeksport (ERCA) untuk menilai syarikat-syarikat untuk dipilih ke dalam program. Syarikat terpilih akan menjalani program selama tiga tahun.

 

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 09 December 2018 07:34

Program Latihan Pengeksport

Written by

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

MATRADE kerap menganjurkan seminar dan bengkel. Ini berfungsi untuk membimbing pengeksport yang akan menjadi pengeksport dan pengeksport perdagangan barang dagangan dan perkhidmatan yang ada pada perkembangan dan peluang perniagaan di pasar antarabangsa. Topik yang dibincangkan adalah luas dan termasuk mendapatkan akses eksport, dokumentasi perdagangan, prosedur eksport dalam pasaran tertentu, membangunkan nama jenama, pembungkusan produk, pemasaran antarabangsa dan e-dagang.

MATRADE juga menjalankan program-program latihan yang disasarkan kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana untuk membantu peralihan mereka dari perusahaan jualan dalam negeri kepada firma pengeksport antarabangsa. Program khusus juga dijalankan untuk syarikat Mid-Tier dan entiti yang lebih besar, yang memberi tumpuan kepada membina kemahiran untuk menangani konglomerat bekalan yang besar dan serantau di seluruh dunia.

Tumpuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kebolehaksesan pasaran, keperluan perdagangan global, amalan perdagangan, penjenamaan, peraturan import, piawaian produk dan alam sekitar antarabangsa, pembiayaan perdagangan, kemas kini pasaran dan keperluan pasaran.

MATRADE bekerjasama dan bekerjasama dengan agensi lain, termasuk kumpulan sektor kerajaan dan swasta, institusi kewangan dan entiti asing untuk memberikan nilai kepada pelanggan MATRADE.

 

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Thursday, 08 November 2018 02:31

Program JUMPER PUNB

Written by

Agensi : Perbadanan Usahawan Nasional Berhad

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

 

Keterangan

PUNB memperkenalkan Program JUMPER PUNB (sebelum ini dikenali sebagai Program Siswazah Perantis) sebuah program khas yang mensasarkan graduan muda Bumiputera yang memilih untuk menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan.

Perantis berpeluang untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka sebagai persediaan untuk menjadi seorang usahawan.

Program ini akan membantu mereka yang terpilih untuk mendalami selok belok dunia perniagaan melalui latihan sangkut di syarikat-syarikat naungan PUNB (Mentor).

Perantis ini akan didedahkan kepada pembelajaran sebenar pengurusan perniagaan dalam industri yang dipilih selain daripada kursus dan latihan teori.

Program ini bertujuan untuk melahirkan bakal usahawan muda yang dinamik dan berdaya tahan dalam bidang peruncitan dan pengedaran.

 

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Tuesday, 30 October 2018 04:00

PROGRAM USAHAWAN GRADUAN TERENGGANU (PUGT)

Written by

1. Program Usahawan Graduan Terengganu (PUGT) dicetuskan oleh YAB Menteri Besar Terengganu pada 24 Jun 2014 pada Majlis Perasmian Minggu PKS 2014 yang juga telah dicatatkan dalam Buku 100 Hari Pentadbiran YAB Dato’ Seri Haji Ahmad Razif Abdul Rahman Sebagai Menteri Besar Terengganu semasa Majlis Pelancaran Transformasi Terengganu Baharu (TTB) pada 19 Ogos 2014 di Dewan Besar Wisma Darul Iman.

2. Program ini merupakan satu langkah bagi menyediakan peluang pekerjaan melalui bidang keusahawanan agar mampu mengurangkan penganguran dan pada waktu yang sama mampu membantu mempersiapkan diri graduan yang berminat untuk menjadi usahawan.


Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.

Tuesday, 30 October 2018 03:58

PROGRAM LATIHAN & KURSUS KEUSAHAWANAN

Written by

 

Pelaksanaan seminar / latihan / kursus yang melibatkan 3 peringkat berikut:-

1. Start-Up

2. Scale-Up

3. High Performing

 Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.