Pemadanan Perniagaan

Pemadanan Perniagaan (2)

Sunday, 11 November 2018 02:41

PUSAT PEMBANGUNAN USAHAWAN (TEKUN)

Written by

Agensi : Tekun Nasional

Kategori Entri : Sokongan Perniagaan

 

Keterangan

Sehingga kini terdapat 14 Pusat Pembangunan Usahawan di pelbagai lokasi strategik di seluruh negara. Fungsi pusat ini ialah 

  • Memberikan maklumat mengenai peranan yang dimainkan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Kementerian serta agensi-agensi di bawahnya dalam usaha melahir dan memajukan usahawan di negara ini serta memupuk semangat dan budaya keusahawanan di kalangan rakyat Malaysia.
  • Memberikan maklumat mengenai peluang-peluang perniagaan (business opportunities) dan penjanaan pendapatan (income generating activities) yang boleh diceburi oleh masyarakat bumiputera dari kawasan sekitarnya.
  • Menjadi Pusat Rujukan, Perkhidmatan dan Sokongan kepada para usahawan dan bakal-bakal usahawan.
  • Menjadi pusat untuk mewujudkan jaringan (networking) dikalangan para usahawan yang sediada di kawasan sekitarnya.
  • Menjadi pusat untuk berbagai aktiviti dan kegiatan dalam bidang keusahawanan dan pembangunan usahawan setempat.

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 11 November 2018 02:37

SMIDEX (SME ANNUAL SHOWCASE)

Written by

Agensi : SME Corp

Kategori Entri : Sokongan Perniagaan

 

Keterangan

SMIDEX merupakan acara tahunan yang dianjurkan khusus bagi PKS mempamerkan produk dan perkhidmatan serta syarikat besar dan syarikat multinasional mencari pembekal berpotensi dikalangan PKS.

 

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.