Wednesday, 02 January 2019 03:36

Pembiayaan Amanah Ikhtiar Malaysia

Written by

Agensi : Amanah Ikhtiar Malaysia

Kategori Entri : Pembiayaan

Keterangan :

SYARAT KELAYAKAN UNTUK MEMINJAM ( Menjadi SAHABAT AIM )

1. WARGANEGARA MALAYSIA (mempunyai MYKAD) yang berumur 18 tahun ke atas.

2. HAD KELAYAKAN PENDAPATAN isi rumah ialah RM3,855 dan per kapita RM838

PROSEDUR KEAHLIAN AIM

1. Bakal ahli yang layak menyertai AIM, perlu menubuhkan KUMPULAN (5 org) sejantina yang tiada tali persaudaraan rapat, saling mempercayai dan bertanggungjawab.

2. Kesemua ahli secara berkumpulan perlu mengikuti Proses Penurunan Kuasa (PPK) iaitu satu kursus wajib selama 5 hari ( 1 setengah jam sehari ). Ini bagi memberi kefahaman mengenai peraturan dan syarat-syarat AIM.

3. Semua ahli kumpulan perlu menyertai pusat iaitu gabungan antara 2 hingga 12 kumpulan. Ahli Pusat atau SAHABAT akan bermesyuarat setiap minggu. Mesyuarat Pusat akan diadakan di tempat awam seperti di Balai Raya, surau atau balai yang dibina sendiri. Semua urusniaga (proses pinjaman) diadakan di Mesyuarat Pusat.

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Monday, 10 December 2018 02:43

BizSME

Written by

Agensi :CREDIT GUARANTEE CORPORATION (CGC)

Kategori Entri : Pembiayaan

Keterangan :

 

  • Syarikat mestilah sekurang-kurangnya 51% perniagaan milik rakyat Malaysia dan dikawal oleh Malaysia
  • Syarikat mesti memenuhi definisi PKS berdasarkan bilangan pekerja sepenuh masa atau perolehan jualan tahunan
  • Syarikat mestilah entiti perniagaan yang sah sama ada Tunggal-Tuan Perkongsian, Perkongsian, atau Syarikat Sendirian Berhad.
  • Orang utama (Pengarah Urusan / Rakan Kongsi Utama / Pemilik) umur mestilah berusia 25 tahun atau lebih pada titik permohonan dan 65 tahun atau kurang setelah pembayaran penuh.
  • Jumlah minimum tahun yang beroperasi mestilah satu (1) tahun untuk semua perlembagaan dan akan dilengkapi dengan keperluan orang utama yang mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman dalam industri yang sama termasuk perniagaan semasa
Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Monday, 10 December 2018 02:41

BizMaju

Written by

Agensi :CREDIT GUARANTEE CORPORATION (CGC)

Kategori Entri : Pembiayaan

Keterangan :

Perniagaan yang dikawal oleh Malaysia atau Malaysia;
PKS mematuhi definisi berikut;
Perniagaan mesti beroperasi sekurang-kurangnya satu (1) tahun.
Walau bagaimanapun, orang penting mesti mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman dalam industri yang sama termasuk perniagaan semasa.

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 09 December 2018 07:50

Services Export Fund (SEF)

Written by

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

SEF menyediakan bantuan kepada Penyedia Perkhidmatan Malaysia (MSP) untuk menjalankan aktiviti untuk mengembangkan dan meneroka pasaran antarabangsa. Bantuan ini diperluas dalam bentuk geran dan soft loan. Pemberian pinjaman dan pemberian soft loan adalah mengikut jumlah maksimum setiap kegiatan dan sehingga RM5 juta bagi setiap syarikat untuk tempoh 2015 - 2020.

Objektifnya :
Untuk meningkatkan daya saing Penyedia Perkhidmatan Malaysia (MSP) di luar negara;
Untuk meningkatkan aksesibiliti dan memperluaskan eksport MSP di pasaran global;
Untuk mengembangkan skop promosi eksport untuk mendapatkan akses pasaran dan peluang eksport untuk perkhidmatan; dan
Untuk meningkatkan profil Malaysia di peringkat antarabangsa sebagai penyedia perkhidmatan yang kompeten dan jenama Malaysia sebagai pembekal perkhidmatan.

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 09 December 2018 07:47

Market Development Grant (MDG)

Written by

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

Geran Pembangunan Pasaran (MDG) adalah kemudahan sokongan kewangan dalam bentuk geran pembayaran balik untuk membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (PKS), Pembekal Perkhidmatan Profesional, Persatuan Perdagangan & Industri, Jabatan Perdagangan dan Badan Profesional dalam melaksanakan promosi eksport yang layak aktiviti.

Geran Siling
RM200,000 bagi setiap syarikat yang layak. Mana-mana syarikat yang telah menggunakan sepenuhnya RM200,000 sejak tarikh permulaan MDG pada tahun 2002, tidak lagi layak dipertimbangkan. Penggantian MDG untuk sebarang tahun akan tertakluk kepada ketersediaan dana.

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Wednesday, 05 December 2018 03:37

Pembiayaan Hartanah-i SME PUNB

Written by

Agensi : PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD

Kategori Entri : Pembiayaan 

Keterangan :

HARTANAH BM

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Wednesday, 05 December 2018 03:35

Budding PUMA

Written by

Agensi : PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD

Kategori Entri : Pembiayaan 

Keterangan :

 BP1

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Wednesday, 05 December 2018 03:33

PROSPER Runcit (Pembiayaan Trak Bergerak)

Written by

Agensi : PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD

Kategori Entri : Pembiayaan 

Keterangan :

 

FTOKT2018

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.

Agensi : Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga(TEKUN)

Kategori Entri : Pembiayaan 

Keterangan :

 

TEKUN menyediakan program pinjaman untuk menggalakkan golongan profesional menceburi bidang perniagaan yang mengamalkan ( practice ) atau menjalankan perniagaan berlainan dari bidang kemahiran untuk memulakan perniagaan atau sebagai modal tambahan untuk meningkatkan perniagaan sedia ada.

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Tuesday, 04 December 2018 07:33

Program Pembangunan Usahawan Siswazah ( PPUS )

Written by

Agensi : Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga(TEKUN)

Kategori Entri : Pembiayaan 

Keterangan :

TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan siswazah yang telah menamatkan pengajian / telah bekerja dan berminat untuk memulakan perniagaan tetapi kekurangan modal.

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.