Geran

Geran (10)

Sunday, 09 December 2018 07:50

Services Export Fund (SEF)

Written by

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

SEF menyediakan bantuan kepada Penyedia Perkhidmatan Malaysia (MSP) untuk menjalankan aktiviti untuk mengembangkan dan meneroka pasaran antarabangsa. Bantuan ini diperluas dalam bentuk geran dan soft loan. Pemberian pinjaman dan pemberian soft loan adalah mengikut jumlah maksimum setiap kegiatan dan sehingga RM5 juta bagi setiap syarikat untuk tempoh 2015 - 2020.

Objektifnya :
Untuk meningkatkan daya saing Penyedia Perkhidmatan Malaysia (MSP) di luar negara;
Untuk meningkatkan aksesibiliti dan memperluaskan eksport MSP di pasaran global;
Untuk mengembangkan skop promosi eksport untuk mendapatkan akses pasaran dan peluang eksport untuk perkhidmatan; dan
Untuk meningkatkan profil Malaysia di peringkat antarabangsa sebagai penyedia perkhidmatan yang kompeten dan jenama Malaysia sebagai pembekal perkhidmatan.

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 09 December 2018 07:47

Market Development Grant (MDG)

Written by

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Kategori Entri : Sokongan Bisnes

Keterangan :

Geran Pembangunan Pasaran (MDG) adalah kemudahan sokongan kewangan dalam bentuk geran pembayaran balik untuk membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (PKS), Pembekal Perkhidmatan Profesional, Persatuan Perdagangan & Industri, Jabatan Perdagangan dan Badan Profesional dalam melaksanakan promosi eksport yang layak aktiviti.

Geran Siling
RM200,000 bagi setiap syarikat yang layak. Mana-mana syarikat yang telah menggunakan sepenuhnya RM200,000 sejak tarikh permulaan MDG pada tahun 2002, tidak lagi layak dipertimbangkan. Penggantian MDG untuk sebarang tahun akan tertakluk kepada ketersediaan dana.

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Tuesday, 13 November 2018 02:13

Geran Bantuan Pembangunan

Written by

Agensi : Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Kategori Entri : Pembiayaan 

Keterangan :

Objektif eFAST_SKM adalah untuk memberi kemudahan bantuan kewangan berbentuk geran pembangunan perniagaan yang produktif kepada koperasi-koperasi berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993. Tujuannya adalah untuk melaksana dan memantapkan perniagaan atau perusahaan yang diceburi oleh koperasi sebagai usaha untuk membantu koperasi mencipta kekayaan yang lebih mampan. Ini adalah selaras dengan usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat ke arah mencapai pembangunan inklusif dan seterusnya membantu koperasi untuk sama-sama terlibat dalam usaha kerajaan untuk memastikan capital economy negara terus berkembang.

Bantuan Pembangunan Suruhanjaya terbahagi kepada DUA(2) kategori :

 1. Program Pembangunan Perniagaan; dan
 2. Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi.

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 04 November 2018 02:47

DANA BANTUAN PEMBANGUNAN FRANCAIS (PNS)

Written by

Agensi : Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Pinjaman Bantuan Pembangunan Francais (DBPF) adalah insentif bagi menggalakkan usahawan tempatan untuk menukarkan perniagaan konvensional mereka kepada perniagaan francais. Melalui dana ini, perniagaan yang telah berjaya berdaftar dengan Pendaftar Francais KPDNKK sebagai perniagaan francais layak memohon geran dalam bentuk bayaran balik ke atas kos yang dibelanjakan untuk membangunkan sistem francais dengan had maksimum RM 100,000.00

 

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan
Geran

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 04 November 2018 02:43

DANA MUDAHCARA

Written by

Agensi : Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)

Kategori Entri : Pembiayaan

 

Keterangan

Dana Mudahcara (Facilitation Fund) diwujudkan sebagai tipping point kepada inisiatif pembiayaan swasta (PFI). Geran 15% dari keseluruhan kos bagi komponen infrastruktur dan peralatan bertindak sebagai pemangkin untuk pelaburan oleh syarikat Bumiputera terutamanya dalam sektor NKEA yang berimpak tinggi. Minima nilai projek yang layak dipertimbangkan untuk mendapatkan dana ini ialah RM 2.5 juta. Had maksima dana yang boleh diberikan ialah RM 30 juta. Dana ini diwujudkan hasil kolaborasi dengan Unit Kerjasama Awam-Swasta, Jabatan Perdana Menteri (UKAS). Permohonan ini boleh dikemukakan melalui ibu pejabat atau mana-mana pejabat cawangan TERAJU di Wilayah Pembangunan Ekonomi di seluruh negara.

 

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan 

 •  Geran

 

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 04 November 2018 02:33

PEMBANGUNAN PRODUK FRANCAIS TEMPATAN (PNS)

Written by

 

Agensi : Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

Kategori Entri : Pembiayaan

 

Keterangan

Membantu usahawan Bumiputera tempatan yang mempunyai perniagaan atau produk tempatan yang berupaya untuk dikembangkan melalui sistem francais.Perunding francais akan dilantik olek Kerajaan untuk membimbing usahawan membangunkan sistem perniagaan francais. Kos bagi perkhidmatan perunding tersebut akan dibiayai oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK).

 

 Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan 

 •  Geran 

 

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 04 November 2018 02:25

SKIM PEMBIAYAAN EKONOMI DESA - I

Written by

Agensi : Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)

Kategori Entri : Pembiayaan

 

Keterangan

Sebagai bank yang prihatin, Bank Rakyat juga menumpukan kepada keperluan pembiayaan enterpris kecil dan sederhana luar dan pesisir Bandar. Skim Pembiayaan Pembangunan Luar Bandar-i kami yang berdasarkan konsep Al-Qardhul Hassan, direka untuk membantu usahawan.Al-Qardhul Hassan merujuk kepada pembiayaan tanpa faedah dan peminjam hanya membayar jumlah pokok dan kos berkaitan lain yang ditentukan peminjam.

 

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan 

 • Geran
 • Pinjaman

Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan 

 •  Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 04 November 2018 02:18

SKIM USAHAWAN PERMULAAN BUMIPUTERA (SUPERB)

Written by

Agensi : Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
Kategori Entri : Pembiayaan

 

Keterangan

Geran sehingga RM 500,000 untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan kreatif berkonsepkan "business challenge." Permohonan dibuka kepada individu Bumiputera yang berumur antara 18 sehingga 40 tahun atau syarikat Bumiputera (dimiliki oleh usahawan bawah 40 tahun) yang beroperasi kurang dari tiga tahun. Permohonan dibuka pada setiap suku tahun, sila rujuk laman web untuk mengetahui tarikh buka / tutup permohonan. Pemohon yang disenaraipendek berpeluang membuat "pitching" kepada panel penilai yang terdiri dari usahawan berjaya dalam perniagaan masing-masing.

 

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan 

 •  Geran

 

Kelayakan Mengikut Negeri

 •  Semua Negeri

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 04 November 2018 02:09

Green LED Programme

Written by

 

Agensi : SME Corp Malaysia

Kategori Entri : Pembiayaan

 

Keterangan

Untuk mengembangkan SSL tempatan / Juara LED.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan 

 • Pinjaman
 • Geran

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.
Sunday, 04 November 2018 02:05

SME EMERGENCY FUND (SMEEF)

Written by

Agensi : SME Corp Malaysia
Kategori Entri : Pembiayaan

 

Keterangan

Perniagaan yang terjejas oleh bencana alam boleh memohon bantuan kewangan di bawah program ini.

 

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan 

 • Pinjaman
 • Geran

 

Kelayakan Mengikut Negeri

 •  Semua Negeri

 

Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati di sini.